Årsmøte/Annual General Meeting

Norsk Kuratorforening
Årsmøte/Annual General Meeting
17 March 2015
18.00-20.00

Fritt Ords møtelokaler
Uranienborgveien 2
0258 Oslo

Åpent for alle/Open for all

Agenda TBA