Kuratoren ignorert i kulturbudsjettet

Pressemelding / Statsbudsjettet 2017 fra Norsk Kuratorforening 10.10.2016

Kulturdepartementets forslag til Statsbudsjett 2017 er nedslående lesning for store deler av det visuelle kunstfeltet. For Norsk Kuratorforening er det ekstra bedrøvelig å se at kuratorene nok en gang er ignorert. Dette til tross for at Meld. St. 23 (2011–2012) Visuell kunst påpeker den vesentlige rollen kuratoren har fått på kunstfeltet:

«Kuratoren er en integrert del av kunstinstitusjonen [kunstfeltet]» (s.12), og «en spesialist på å gi kunstneriske prosjekter, særlig utstillinger, en helhetlig karakter og et teoretisk fundament» (s. 30).

Unnlatelsen er også påtakelig når de første studentene fra masterstudiet i kuratorpraksis ved Kunsthøgskolen i Bergen uteksamineres til våren. Det bør også nevnes at Norge har fått æren av å være vertskap for den prestisjetunge internasjonale kuratorkonferansen IKT i 2017. I vårt innspill til Statsbudsjett 2017, foreslo Norsk Kuratorforening friske midler til to tiltak for å styrke kuratorrollen i Norge: Innføring av arbeidsstipend til kuratorer og en prøveordning med kuratorhonorar ved mindre visningssteder rundt i landet. Dette vil styrke det frie feltet og fungere som et kvalitetsløft for institusjonene som vil få muligheten til å engasjere kuratorer.

Når forslagene blir totalt ignorert synes det som om man står overfor et Kulturdepartement som ikke engang er villig til å anerkjenne kuratorens eksistens. Når man overser kuratoren, overser man samtidig et viktig ledd i kunstens møte med publikum.

For kuratoren:
· er til stede i kunstneriske prosesser på tidlig stadium, før publikum møter kunsten, og, i blant, før kunsten skapes. Gjennom atelierbesøk og samtaler med kunstneren defineres den offentlige konteksten rundt et framtidig verk;
· muliggjør publikums møte med kunsten ved å utvikle infrastruktur for kunstnere, organisere utstillinger og andre offentlige arrangement, og gjennom dialog og forhandling med kunstinstitusjoner;
· kontekstualiserer og formidler verker gjennom tekster, forelesninger, debatter og lignende.

Om Norsk Kuratorforening
Norsk Kuratorforening er en frittstående forening som arbeider for å øke forståelsen for kuratorprofesjonen i Norge og for medlemmenes rettigheter. Norsk Kuratorforening ønsker større synlighet og anerkjennelse for det skapende, produserende og formidlende arbeidet kuratorer gjør for det visuelle kunstfeltet.

Les Norsk Kuratorforenings innspill til kulturbudsjettet her

Kontaktperson:
Natalie Hope O’Donnell (styreleder)
+47 950 21 629 / norskkuratorforening@gmail.com